Μαθήματα

Ελεύθερο Σχέδιο (Β Γενικού Λυκείου- Επιλογής)

To βιβλίο του καθηγητή για το ελεύθερο σχέδιο είναι η πρώτη προσπάθεια καταγραφής συγκεκριμένων οδηγιών, σε ένα μάθημα, το οποίο χαρακτηριζόταν μέχρι σήμερα από τον εμπειρικό τρόπο διδασκαλίας του, στη Β-βάθμια εκπαίδευση.

http://digitalschool.minedu.gov.gr/courses/DSGL-B136/

Έκφραση Έκθεση (Β Γενικού Λυκείου – Γενικής Παιδείας)

Το βιβλίο της Έκφρασης Έκθεσης  για τη Β΄ Λυκείου χωρίζεται σε τέσσερις (4) ενότητες.

http://digitalschool.minedu.gov.gr/courses/DSB105/

Διαχείριση Φυσικών Πόρων (Β Γενικού Λυκείου - Επιλογής)

Οι τρόποι ζωής που απαντώνται στις διάφορες κοινωνίες του πλανήτη μας, τα οικονομικά συστήματα που αναπτύσσονται, ακόμη και αυτή η ύπαρξη των ανθρώπων και των άλλων έμβιων όντων εξαρτώνται αποκλειστικά από την ηλιακή ενέργεια και τους φυσικούς πόρους που αντλούνται από τον πλανήτη μας. Είναι σήμερα γνωστό ότι η ανάπτυξη μιας χώρας εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την επιστημονικά ορθή και προγραμματισμένη εκμετάλλευση και αξιοποίηση των φυσικών πόρων.

http://digitalschool.minedu.gov.gr/courses/DSGL-B115/

Γραμμικό Σχέδιο (Β Γενικού Λυκείου - Επιλογής)

Ο σκοπός του μαθήματος είναι να αποκτήσουν οι μαθητές τις ικανότητες εκείνες που θα τους επιτρέψουν να αντιλαμβάνονται και να αναπαριστούν με τη βοήθεια της «γλώσσας» του σχεδίου γεωμετρικά σχήματα, αντικείμενα και μορφές, σύμφωνα πάντοτε με τις καθιερωμένες συμβάσεις  και  χρησιμοποιώντας τα κατάλληλα όργανα, μέσα και υλικά.

http://digitalschool.minedu.gov.gr/courses/DSGL109/

Βιολογία (Β Γενικού Λυκείου - Γενικής Παιδείας )

H διδασκαλία του μαθήματος της Βιολογίας Γενικής Παιδείας Β' Τάξης Λυκείου αποβλέπει αφενός στον εφοδιασμό του μαθητή με το απαραίτητο γνωστικό υπόβαθρο προκειμένου να μπορεί να κατανοεί τους μηχανισμούς λειτουργίας του κυττάρου και να ερμηνεύει φαινόμενα ή καταστάσεις της καθημερινής ζωής, και αφ' ετέρου στην εξοικίωση το μαθητή στη μέθοδο προσέγγισης της γνώσης.

http://digitalschool.minedu.gov.gr/courses/DSGL-B106/

Αρχές Φιλοσοφίας (Β Γενικού Λυκείου - Θεωρητικής Κατεύθυνσης)

Η φιλοσοφία είναι σκέψη πάνω στην ίδια την σκέψη και τις δυνατότητές της. Ο όρος φιλοσοφία αναφέρεται κυρίως σε αυτ­ή την δραστηριότητα αλλά πολλοί την χρησιμοποιούν για να δηλώσουν και τις θεωρίες στις οποίες καταλήγουν οι φιλόσοφοι. Φιλοσοφία θα πει να βρίσκεσαι καθ' οδόν.

http://digitalschool.minedu.gov.gr/courses/DSGL-B102/

Σελίδες