Μαθήματα

Νεότερη Ευρωπαϊκή Λογοτεχνία (Β Γενικού Λυκείου – Επιλογής)

Στο βιβλίο της Νεότερης Ευρωπαϊκής Λογοτεχνίας της Β΄ Λυκείου ανθολογούνται μια σειρά από ποιητικά και πεζογραφικά κείμενα τα οποία έχουν ως σκοπό να αναδείξουν την ποικιλία και τη δημιουργική επικοινωνία των λογοτεχνικών αναζητήσεων που αναπτύχθηκαν στο κέντρο και την περιφέρεια της νεότερης Ευρώπης.

http://digitalschool.minedu.gov.gr/courses/DSGL-B125/

Λατινικά (Β Γενικού Λυκείου – Θεωρητικής Κατεύθυνσης)

Το εγχειρίδιο  Λατινικά Β΄Λυκείου των Μ. Πασχάλη - Γ. Σαββαντίδη επιχειρεί να φέρει τον μαθητή σε μια πρώτη επαφή με τη λατινική γλώσσα και λογοτεχνία.

http://digitalschool.minedu.gov.gr/courses/DSGL-B127/

Κείμενα Νεοελληνικής Λογοτεχνίας (Β Γενικού Λυκείου – Γενικής Παιδείας)

Στα Κείμενα Νεοελληνικής Λογοτεχνίας της Β΄ Λυκείου μελετώνται αντιπροσωπευτικά έργα τα οποία χαρτογραφούν την ιστορική εξέλιξη της λογοτεχνίας μας από τα τέλη του 19ου αιώνα μέχρι την περίοδο του μεσοπολέμου.

http://digitalschool.minedu.gov.gr/courses/DSB106/

Ιστορία του Μεσαιωνικού και του Νεότερου Κόσμου 565 -1815 (B Γενικού Λυκείου - Γενικής Παιδείας)

Το βιβλίο αυτό περιλαμβάνει την ιστορία μιας μακράς ιστορικής περιόδου, που εκτείνεται από τα τέλη του 6ου αιώνα ως τις αρχές του 19ου. Πρόκειται για την ιστορία του Μεσαιωνικού και του Νεότερου Κόσμου, η γνώση της οποίας είναι απαραίτητη για να κατανοήσουμε πώς φθάσαμε στο Σύγχρονο Κόσμο.

http://digitalschool.minedu.gov.gr/courses/DSGL-B131/

Εφαρμογές Πληροφορικής Υπολογιστών (Β Γενικού Λυκείου - Επιλογής)

Το μάθημα "Εφαρμογές Πληροφορικής Υπολογιστών" στοχεύει στο να βοηθήσει τους­ νέο­υς και τις νέες του Λυκείου να ενισχύσουν τις γνώσεις τους στην Πληροφορική και να διευκολύνει την ενεργητική στάση τους στη χρήση και αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών ως εργαλείων μάθησης και σκέψης.

http://digitalschool.minedu.gov.gr/courses/DSGL-B118/

Σελίδες