Ρητορικά Κείμενα (Β Γενικού Λυκείου – Θεωρητικής Κατεύθυνσης)

Tο εγχειρίδιο Ρητορικά Κείμενα της Β’ Λυκείου Θεωρητικής Κατεύθυνσης στοχεύει να εξοικειώσει τους μαθητές με την αρχαία ελληνική ρητορική μέσα από το έργο σημαντικών εκπροσώπων της, όπως ο Λυσίας, ο Δημοσθένης και ο Ισοκράτης. Για τον σκοπό αυτό ο καθένας από τους τρεις συγκεκριμένους ρήτορες αντιπροσωπεύεται στο εγχειρίδιο με δύο λόγους του, οι οποίοι παρατίθενται στο σύνολό τους ή αποσπασματικά.

http://digitalschool.minedu.gov.gr/courses/DSGL-B124/

Περιεχόμενο: 

Κατευθύνσεις: 

Τάξεις: