Στόχοι Ιστότοπου

Στόχοι του ιστότοπου, μεταξύ των άλλων, είναι:

  • η παρουσίαση του σχολείου
  • η επικοινωνία εκπαιδευτικών και μαθητών
  • η προώθηση της δημόσιας γραφής εκπαιδευτικών και μαθητών
  • η βοήθεια στην ανταλλαγή εκπαιδευτικού υλικού
  • η ενημέρωση στα γενικά εκπαιδευτικά δρώμενα και ειδικότερα στα του σχολείου
  • η καταγραφή του ιστορικού του σχολείου (πρόσωπα και δραστηριότητες)
  • ο διαμοιρασμός χρήσιμων εντύπων για γονείς, εκπαιδευτικούς και μαθητές
  • η δημιουργίας βήματος για τον σύλλογο γονέων και κηδεμόνων
  • η προώθηση της ευρύτερης περιοχής (με φωτογραφίες και κείμενα)
  • η καλύτερη δυνατή ενημέρωση για τους υποψήφιους των πανελληνιών κ.α.

Η ανταλλαγή του εκπαιδευτικού υλικού γίνεται είτε μέσα από τον ιστότοπο είτε από το Σύστημα Διαχείρισης Μάθησης που τον συνοδεύει.