Σοφοκλέους τραγωδίαι: «Οιδίπους Τύραννος» και «Αίας» (Β Γενικού Λυκείου – Γενικής Παιδείας)

Το διδακτικό εγχειρίδιο Σοφοκλέους τραγωδίαι περιέχει τις τραγωδίες Οιδίπους Τύραννος και Αίας. Σε κάθε τραγωδία προηγείται μια εισαγωγή που παρέχει πληροφορίες για τον μύθο του Οιδίποδα ή του Αίαντα αντίστοιχα, καθώς και για τις ομώνυμες τραγωδίες.

http://digitalschool.minedu.gov.gr/courses/DSGL-B123/

Περιεχόμενο: 

Κατευθύνσεις: 

Τάξεις: