Ειδήσεις

Αριστεία – Βραβεία σχολικού έτους 2015-2016

 

 

 

 

Τάξη     Επώνυμο                     Όνομα                   Πατρώνυμο            Αριστείο/ Βαθμός         Βραβείο

Α΄          ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ           ΜΑΡΙΑ                          ΓΕΩΡΓΙΟΣ                      ΟΧΙ    17,4               Ναι

Β΄......... ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ           ΙΩΑΝΝΗΣ                     ΓΕΩΡΓΙΟΣ                       ΝΑΙ    18.8    

Β΄......... ΚΟΝΤΟΥΛΑ              ΕΛΠΙΝΙΚΗ                   ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ                      ΝΑΙ    19.7             Ναι