Διοικητικά Θέματα

Το ΦΕΚ για το νέο Λύκειο

Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης ο νόμος 4186-2013 (Α 193) για το Νέο Λύκειο «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις», ο οποίος δεν αφορά μόνο την Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση , αλλά και την Τριτοβάθμια. Το νομοσχέδιο που συζητήθηκε τις προηγούμενες εβδομάδες στη Βουλή παρουσιάζει το συνολικό σχέδιο για την Εκπαίδευση.

Ωρες Συνάντησης με τους Καθηγητές

Οι καθηγητές του Γενικού Λυκείου Καρπερού θα δέχονται τους γονείς των μαθητών/τριών τις παρακάτω ώρες κάθε εβδομάδα.

Α΄ και Β' ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ

Ονοματεπώνυμο

Ημέρα

Σχ. Ώρα

Ώρα