Έντυπα

Υποδείγματα 1, 2, 3, 4 και 10 %.Αιτήσεις-δηλώσεις Μαθητών.

Οι αιτήσεις-δηλώσεις μαθητών ημερησίου ή εσπερινού ΓΕΛ ή ΣΜΕΑΕ ,ημερησίου ή εσπερινού ΕΠΑΛ Β',αποφοίτων Λυκείου και αποφοίτων ή μαθητών ξένων ή μειονοτικών σχολείων, κατόχου απολυτηρίου ΕΠΑΛ για συμμετοχή στις πανελλαδικές εξετάσεις και επιλογής των μαθημάτων που θα εξεταστούν και τέλος, η αίτηση-δήλωση για το 10%.

Υπεύθυνη δήλωση εκδρομής

Η δήλωση εκδρομής,που υπογράφεται από τους κηδεμόνες και τους μαθητές για την συμμετοχή των μαθητών στις σχολικές εκδρομές.

Δηλώσεις μαθημάτων,κατεύθυνσης και επιλογής Β' και Γ' Λυκείου

Οι δηλώσεις μαθημάτων Β'και Γ' Λυκείου αφορούν τις κατευθύνσεις και τα μαθήματα επιλογής και συμπληρώνονται από τους κηδεμόνες των παιδιών.Συγχρόνως, έντυπα ίδιου περιεχομένου συμπληρώνονται και από τους μαθητές.

Αίτηση-υπεύθυνη δήλωση για ενδοσχολικό απολυτήριο.

Με την αίτηση αυτή ο μαθητής μπορεί αν και εφόσον το επιθυμεί να μην συμμετάσχει στις πανελλαδικές εξετάσεις αλλά να αποκτήσει το απολυτήριο του απλά με ενδοσχολικές εξετάσεις.

Αθλητική ταυτότητα μαθητή

Εδώ μπορείτε να βρείτε το έντυπο για την αθλητική ταυτότητα του μαθητή με την συμπλήρωση του οποίου ο μαθητής έχει την δυνατότητα να συμμετέχει στους σχολικούς αθλητικούς αγώνες-εκδηλώσεις.

Βασικές υπεύθυνες δηλώσεις

Εδώ έχετε τη δυνατότητα να βρείτε σημαντικά έντυπα όπως υπεύθυνη δήλωση, αίτηση, δήλωση εξουσιοδότησης και τέλος το διαβιβαστικό έτσι όπως υπάρχουν στο σχολείο μας.    

Άδειες εκπαιδευτικών

Τα παρακάτω έντυπα αφορούν τις άδειες των εκπαιδευτικών για συγκεκριμένο σκοπό όπως αιμοδοσία, την άδεια άνευ αποδοχών με την οποία ο κάθε καθηγητής έχει το δικαίωμα άδειας χωρίς όμως κατά την διάρκεια αυτής να λαμβάνει μισθό, την γονική άδεια ,την άδεια για επιμορφωτικούς ή επιστημονικούς λόγους, την κανονική άδεια και τέλος την αναρρωτική άδεια.

Βεβαίωση και στοιχεία εκπαιδευτικών

Με το πρώτο έντυπο,το οποίο υπογράφεται από τον διευθυντή του σχολείου,βεβαιώνεται ότι ο εκάστοτε καθηγητής υπηρετεί στο σχολείο μας και με το δεύτερο έντυπο ο κάθε εκπαιδευτικός υποβάλλει τα στοιχεία του.

Σελίδες