Το Σχολείο μας

Το σχολείο μας, λειτούργησε αρχικά το 1977, ως Γυμνάσιο, μόνο με δύο τάξεις (Ά και 'Β) . Πρώτος καθηγητής ήταν ο Ρούντος Απόστολος ,ο οποίος ήταν και ο πρώτος Γυμνασιάρχης και καταγόταν από το χωριό Κυπάρισο στη Λάρισα. Το Γυμνάσιο λειτούργησε την πρώτη χρονιά στο παλιό Δημοτικό σχολείο τις πρωινές ώρες και το Δημοτικό λειτουργούσε το απόγευμα. Για γραφείο ο Γυμνασιάρχης είχε το γραφείο του προέδρου της κοινότητας και οι καθηγητές είχαν την διπλανή αίθουσα συνεδριάσεων του κοινοτικού συμβουλίου. Οι γραφικές ύλες ήταν όλες δωρεά της κοινότητας προς το Γυμνάσιο καθώς και η θέρμανση. Οι δυο τάξεις που λειτουργούσαν είχαν 145 μαθητές (και αποφοίτησαν οι 143 ). Επειδή δεν ήταν δυνατόν να συνεχιστεί η λειτουργία στο Δημοτικό σχολείο διότι ο χώρος ήταν μικρός, νοικιάστηκε ιδιωτικό κτήριο του Παπαθεωδόρου Απόστολου το αποίο ήταν ημιτελές. Δόθηκε από την Νομαρχία Γρεβενών άτοκο δάνειο για την αποπεράτωση των εργασιών λειτουργίας του κτηρίου. Το δάνειο είχε διάρκεια 10 χρόνια.

Το 1978-1979, σε νέο κτήριο, λειτούργησαν και οι τρεις τάξεις του Γυμνασίου μετά από ενέργειες του προέδρου και του κοινοτικού συμβουλίου. Το 1979 έγιναν οι απαραίτητες ενέργειες για Γυμνάσιο και Λύκειο .

Το 1981 την άνοιξη έγινε έναρξη εργασιών του νέου Γυμνασίου-Λυκείου και το 1985 λειτούργησε κανονικά .Για τη δημιουργία Γυμνασίου-Λυκείου χρειαζόταν τη συγκατάθεση και άλλων χωριών,την αποία πήραν από τα εξής χωριά : Άγιοι Θεώδοροι (κοινότητα), Ανθρακιά, Τρικοκκιά, Αγιόφυλλο, Τριφύλλι, Κατάκαλη, Άνοιξη, Καρπερό, Δήμητρα, Παλιουριά, Παναγιά

Πηγή πληροφοριών: πρώην Πρόεδρος Κοινότητας Καρπερού-Δήμητρας Βαζούρας Ευθύμιος