Πολιτική και Δίκαιο (Β Γενικού Λυκείου - Θεωρητικής Κατεύθυνσης)

Σκοπός του μαθήμ­ατος είναι να αποκτήσει ο μαθητής πολιτική παιδεία. Ειδικότερα, να κατανοήσει την οργάνωση και τη λειτουργία της πολιτείας και να αναπτύξει πολιτική συνείδηση και κριτική σκέψη, ώστε να συμμετέχει ενεργά στο κοινωνικό και πολιτικό “γίγνεσθαι” ως ελεύθερος και υπεύθυνος πολίτης.

http://digitalschool.minedu.gov.gr/courses/DSGL-B103/

Περιεχόμενο: 

Κατευθύνσεις: 

Τάξεις: