Χημεία (Β Γενικού Λυκείου - Γενικής Παιδείας)

Με ένα πολύ απλό ύφος γίνεται προσπάθεια να δοθούν οι θεμελιώδεις αρχές της Χημείας και μέσα από παραδείγματα της καθημερινής ζωής, ώστε και πιο κατανοητές να γίνουν και επιπλέον να βοηθήσουν τον αναγνώστη - μαθητή να αναπτύξει ένα κριτικό βλέμμα για ότι συμβαίνει γύρω και μέσα του.

http://digitalschool.minedu.gov.gr/courses/DSGL-B132/

Περιεχόμενο: 

Κατευθύνσεις: 

Τάξεις: 

Μαθήματα: