Φυσική (Β Γενικού Λυκείου - Θετικής και Τεχνολογικής Κατεύθυνσης)

H δομή και η συμπεριφορά των αερίων, οι βασικές αρχές της θερμοδυναμικής και η αρχή λειτουργίας των θερμικών μηχανών, το ηλεκτροστατικό, το βαρυτικό και το μαγνητικό πεδίο, η ηλεκτρομαγνητική επαγωγή και κάποιες αρχικές γνώσεις για τα εναλλασσόμενα ρεύματα είναι οι ενότητες που αναπτύσσονται στις σελίδες αυτού του βιβλίου.

http://digitalschool.minedu.gov.gr/courses/DSGL-B101/

Περιεχόμενο: 

Κατευθύνσεις: 

Τάξεις: 

Μαθήματα: