Χημεία (Β Γενικού Λυκείου - Θετικής Κατεύθυνσης)

Η ύλη της Χημείας Β' Λυκείου, εξασφαλίζει τη βασική ενημέρωση - μόρφωση όλων των μαθητών, σε αναγκαία και χρήσιμα θέματα χημείας αλλά και το απαραίτητο γνωστικό υπόβαθρο.

http://digitalschool.minedu.gov.gr//courses/DSGL-B130/

Περιεχόμενο: 

Κατευθύνσεις: 

Τάξεις: 

Μαθήματα: