Συλλέκτης ροής

1453 υποψήφιοι διδάκτορες υπέβαλαν αιτήσεις για χρηματοδότηση συνολικού προϋπολογισμού 8εκ. ευρώ

esos -

Συνολικά 1453 υποψήφιοι κατέθεσαν αίτηση για την   «3η Προκήρυξη  Υποτροφιών ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για Υποψήφιους/ες Διδάκτορες», οι οποίοι  διεκδικούν μερίδιο από τα 8εκ. ευρώ για να πραγματοποιήσουν την καινοτόμα έρευνά τους. H συγκεκριμένη προκήρυξη του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. αποσκοπεί στη χρηματοδότηση υποψήφιων διδακτόρων  για την εκπόνηση της διδακτορικής τους διατριβής χωρίς θεματικούς ή γεωγραφικούς περιορισμούς, με μοναδικό κριτήριο την επιστημονική ποιότητα και αριστεία. Αναλυτικά οι αιτήσεις ανά επιστημονική περιοχή παρουσιάζονται παρακάτω: ­    Φυσικές Επιστήμες: 228 ­    Επιστήμες Μηχανικού &Τεχνολογίας: 256 ­    Επιστήμες Ζωής (Ιατρική & Επιστήμες Υγείας): 268 ­    Γεωπονικές Επιστήμες – Τρόφιμα: 99 ­    Μαθηματικά & Επιστήμες Πληροφορίας: 102 ­    Κοινωνικές...

Σελίδες