Συλλέκτης ροής

Ο τύπος και το περιεχόμενο σύμβασης μαθητείας

esos -

Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης ο τύπος   και του βασικό περιεχόμενο  της σύμβασης μαθητείας των δομών επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης των επιπέδων 3 και 5 του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων. ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ ΓΙΑ ΝΑ ΑΝΟΙΞΕΤΕ ΤΟ ΦΕΚ Στο  ΦΕΚ  είναι δημοσιευμένα: Α) Υπόδειγμα 1 για συμβάσεις μαθητείας που χρηματοδοτούνται από εθνικούς και κοινοτικούς πόρους καθώς και Β) Υπόδειγμα 2 για συμβάσεις μαθητείας για μη συγχρηματοδοτούμενα έργα.

Σελίδες