Συλλέκτης ροής

Κατανομή 282 θέσεων για την πρόσληψη διδασκόντων (Π.Δ.407/1980) στα Πανεπιστήμια

esos -

Την κατανομή   282 θέσεων για την πρόσληψη διδασκόντων του Π.Δ.407/1980 στα Πανεπιστήμια για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022, προβλέπει απόφαση της υπουργού Παιδείας Ν. Κεραμέως, ως εξής: Η κατανομή των θέσεων έγινε  βάσει αντικειμενικών κριτηρίων, που περιλαμβάνουν: τον αριθμό προπτυχιακών φοιτητών, τον αριθμό εξαμήνων α’ κύκλου σπουδών, την αναλογία προπτυχιακών φοιτητών προς μέλη ΔΕΠ (λαμβάνοντας υπόψη και τον αριθμό ΕΔΙΠ και ΕΕΠ) και τον αριθμό θέσεων ΔΕΠ που κενώθηκαν το 2021, στη βάση ανάλογης εισήγησης της ΕΘΑΑΕ . Η επιμέρους κατανομή των θέσεων θα γίνει με απόφαση των αρμόδιων οργάνων κάθε Ιδρύματος. Σύμφωνα με την υπουργική απόφαση επιτρέπεται η καθ’ υπέρβαση του ανωτέρω αριθμού πρόσληψη συμβασιούχων...

Θρήνος για τη Φώφη Γεννηματά

Aλφαβήτα -

Η Φώφη Γεννηματά, μια ευγενική μορφή της πολιτικής, μια αγωνίστρια της ζωής δεν υπάρχει. Πάλεψε με τον καρκίνο, για να κερδίσει χρόνο, για να...

To ΥΠΑΙΘ «δρομολογεί» την κατάρτιση και στον κλάδο της ναυπηγοεπισκευαστικής βιομηχανίας

esos -

Η διαπιστούμενη έλλειψη εξειδικευμένου ανθρώπινου δυναμικού χαμηλών και μεσαίων προσόντων στο κλάδο της ναυπηγοεπισκευαστικής βιομηχανίας αποτέλεσε το αντικείμενο συνάντησης που είχε σήμερα ο Γενικός Γραμματέας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Διά Βίου Μάθησης και Νεολαίας   Γεώργιος Βούτσινος με τον Πρόεδρο του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Ναυπηγικής Βιομηχανίας Βασίλειο Κανακάκη,  τον Προέδρο της Ένωσης Βιοτεχνών Εργοδοτών Μηχανουργών Πειραιά   Φώτη Πράσινο, τον Τεχνικό Σύμβουλο  των Συνδέσμων   Ρουσέτο Λειβαδάρο, τον   Νίκο Γαβαλάκη Head of Unit στον Τομέα Απασχόλησης και Αγοράς Εργασίας του ΣΕΒ, την Γενική Διευθύντρια του Συνδέσμου Βιομηχανιών Αττικής και Πειραιά   Κατερίνα Ριμποπούλου,  καθώς και υπηρεσιακούς παράγοντες της Γενικής Γραμματείας Λιμένων Λιμενικής Πολιτικής και...

Σελίδες