Συλλέκτης ροής

Απόφαση: Διαδικασίας είσπραξης των οφειλών των Καθηγητών και υπηρετούντων λεκτόρων πλήρους απασχόλησης των Α.Ε.Ι.

esos -

Καθορίστηκαν με Κοινή Υπουργική Απόφαση οι διαδικασίας είσπραξης των οφειλών των Καθηγητών και υπηρετούντων λεκτόρων πλήρους απασχόλησης των Α.Ε.Ι., που προέρχονται από την υποχρέωση απόδοσης του ποσοστού του επτά τοις εκατό (7%) επί των καθαρών εισοδημάτων τους από την άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας ατομικώς ή μέσω εταιρείας για τα παρελθόντα έτη 1999 έως 2017, καθώς και για το έτος 2018 και εξής, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 23 του ν. 4009/2011, ως εξής: Άρθρο 1 Απόδοση ποσοστού για εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα 1. Οι Καθηγητές και υπηρετούντες λέκτορες πλήρους απασχόλησης των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.), οι οποίοι ασκούν επιχειρηματική...

ΦΕΚ: Η νέα απόφαση αναστολής δια ζώσης εκπαίδευσης σχολείων , ΑΕΙ, ΙΕΚ, Κολλεγίων ΣΔΕ, Φροντιστηρίων και ΚΞΓ

esos -

Την παράταση  αναστολής  δια ζώσης εκπαίδευσης σχολείων , ΑΕΙ, ΙΕΚ, Κολλεγίων ΣΔΕ, Φροντιστηρίων και ΚΞΓ   από τη Δευτέρα 7 Δεκεμβρίου     έως και την Κυριακή 13 Δεκεμβρίου, προβλέπει Κοινή Υπουργική Απόφαση, η οποία δημοσιεύθηκε σήμερα στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης. Από την αναστολή της δια ζώσης εκπαίδευσης εξαιρούνται τα σχολεία Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης όλων των βαθμίδων. Με την απόφαση δίνεται η δυνατότητα στις Συγκλήτους των ΑΕΙ να διενεργήσουν από από τις 7 Νοεμβρίου κλινικές ασκήσεις των φοιτητών  του τελευταίου έτους  των Προγραμμάτων Σπουδών α΄κύκλου τμημάτων /Σχολών Επιστημών Υγείας (Διαβάστε εδώ σχετικό ρεπορτάζ)....

Απόφαση: Ξεκινούν οι κλινικές ασκήσεις των φοιτητών του τελευταίου έτους

esos -

Τη δυνατότητα στις Συγκλήτους των ΑΕΙ να διενεργήσουν από από τις 7 Νοεμβρίου κλινικές ασκήσεις των φοιτητών  του τελευταίου έτους  των Προγραμμάτων Σπουδών α΄κύκλου τμημάτων /Σχολών Επιστημών Υγείας, προβλέπει Κοινή Υπουργική Απόφαση, η οποία δημοσιεύθηκε σήμερα στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης. Ειδικότερα από τις 7 έως και 13 Δεκεμβρίου για όλους τους φοιτητές θα ισχύσουν τα εξής: Σύμφωνα με την Κοινή Υπουργική Απόφαση από τις 7 Δεκεμβρίου,   τις 5.00 έως τις 21.00 επιτρέπονται  η μετακίνηση για λόγους συμμετοχής σε κλινικές ασκήσεις φοιτητών τελευταίου έτους προγράμματος σπουδών α ́ κύκλου Τμημάτων/Σχολών Επιστημών Υγείας Α.Ε.Ι. Για την κατ’ εξαίρεση μετακίνηση  η βεβαίωση κίνησης είναι πάγια και παρέχεται από τη...

Η Νέα Παιδαγωγική

Aλφαβήτα -

«Τα εγκεφαλικά τους κύτταρα δικά σας , και το κορμί τους κενό από ψυχή και συναίσθημα δικό μας;»

Σελίδες