Γονείς

Ωρες Συνάντησης με τους Καθηγητές

Οι καθηγητές του Γενικού Λυκείου Καρπερού θα δέχονται τους γονείς των μαθητών/τριών τις παρακάτω ώρες κάθε εβδομάδα.

Α΄ και Β' ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ

Ονοματεπώνυμο

Ημέρα

Σχ. Ώρα

Ώρα