Καθηγητές

Καθηγητές 2005-2006

Πρεβέντα Βάια, ΠΕ02
Λιάπη Φωτεινή, ΠΕ02
Χασιώτη Γεωργία, ΠΕ02
Καραγεωργού Σταυρούλα, ΠΕ04
Βλάχου Σταυρούλα, ΠΕ06
Γκουντρομίχος Κων/ντίνος, ΠΕ04.02
Ψύρρας Αριστείδης, ΠΕ03
Κρομμύδα Δέσποινα, ΠΕ09
Ναβροζίδης Κυριάκος, ΠΕ03
Μαργώνη Αθανασία, ΠΕ02
Φωτόπουλος Ελευθέριος, ΠΕ02
Βασιλοπούλου Βασιλική, ΠΕ19
Τζιούφας Βασίλειος, ΠΕ11
Τσακνάκης Αθανάσιος, ΠΕ01
Μπλόκος Ιωάννης, ΠΕ19
Παχής Νικόλαος, ΠΕ19

Καθηγητές 2004-2005

Αποστολάκη Κων/να, ΠΕ02
Βλιώρας Σπυρίδων, ΠΕ02
Γκατσής Ιωάννης, ΠΕ03
Γώγου Γεωργία, ΠΕ06
Καραγεωργού Σταυρούλα, ΠΕ04.01
Καρακίτσιος Χρήστος, ΠΕ19
Λεβέντης Λεωνίδας, ΠΕ19
Μάνος Δημήτριος, ΠΕ01
Ναβροζίδης Κυριάκος, ΠΕ03
Ντέλλα Αθηνά, ΠΕ04.02
Πλιάκα Αγνή, ΠΕ09
Τζιούφας Βασίλειος, ΠΕ11
Χασιώτη Γεωργία, ΠΕ02

Καθηγητές 2003-2004

Γεωργοπούλου Βαρβάρα, ΠΕ02
Γκαζούνη Γρηγορία, ΠΕ02
Γκατσής Ιωάννης, ΠΕ03
Δέλη Μαρία, ΠΕ02
Καρακίτσιος Χρήστος, ΠΕ19
Λιάση Μαρία, ΠΕ20
Μάνος Δημήτριος, ΠΕ01
Μπαντιμαρούδης Εμμανουήλ, ΠΕ11
Ναβροζίδης Κυριάκος, ΠΕ03
Νικολογιάννη Αθηνά, ΠΕ02
Ντέλλα Αθηνά, ΠΕ04.02
Πάσχου Ελένη, ΠΕ02
Τζιούφας Βασίλειος, ΠΕ11
Τσακνάκης Αθανάσιος, ΠΕ01

Σελίδες