Καθηγητές 1993-1994

Αλμπάνης Ηρακλής, ΠΕ04
Ρώσσιου Βασιλική, ΠΕ02
Παπία Βασιλική, ΠΕ02
Γκούτας Κωνσταντίνος, ΠΕ11
Καρακίτσιος Γεώργιος, ΠΕ01