Κοινωνιολογία (Γ Γενικού Λυκείου - Γενικής Παιδείας)

Γενικός σκοπός του μαθήματος είναι η αξιοποίη­ση της κοινωνιολογικής σκέψης και των κοινωνιολογικών εργαλείων για τη βαθύτερη κατανόηση της δυναμικής της κοινωνίας την ανάπτυξη της αυτογνωσίας και της κοινωνικής συνείδησης με απώτερο στόχο τη δημιουργική ένταξη και παρέμβαση σε ένα πολυπολιτισμικό και συνεχώς μεταβαλλόμενο κοινωνικό περιβάλλον.

http://digitalschool.minedu.gov.gr/courses/DSGL-C109/

Περιεχόμενο: 

Κατευθύνσεις: 

Τάξεις: