Χημεία (A Γενικού Λυκείου - Γενικής Παιδείας)

Το Πρόγραμμα της Χημείας αρχίζει με ένα κεφάλαιο εισαγωγής σε βασικές έννοιες και αναπτύσσεται σε έξι ακόμα κεφάλαια με αντικείμενα: Περιοδικός Πίνακας και Δεσμοί, Χημικές Αντιδράσεις, Στοιχειομετρία, Θερμοχημεία, Γενικό μέρος Οργανικής Χημείας,Βιομόρια και άλλα μόρια.

http://digitalschool.minedu.gov.gr/courses/DSGL111/

Περιεχόμενο: 

Κατευθύνσεις: 

Τάξεις: 

Μαθήματα: