Εγχειρίδιο Γλωσσικής Διδασκαλίας (Α Γενικού Λυκείου - Γενικής Παιδείας)

Το Εγχειρίδιο Γλωσσικής Διδασκαλίας της Α’ Λυκείου έχει ως σκοπό να υπηρετήσει τη διδασκαλία συγκεκριμένης ύλης από τη Γραμματική και το Συντακτικό της Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας.

http://digitalschool.minedu.gov.gr/courses/DSGL-A112/

Περιεχόμενο: 

Κατευθύνσεις: 

Τάξεις: 

Μαθήματα: