Δήμητρα Γρεβενών

Το χωριό Δήμητρα ανήκει στο Δήμο Δεσκάτης Γρεβενών και βρίσκεται στα νότια και δεξιά του ρου του Αλιάκμονα. Οι αρχαιότητες που έχουν εντοπιστεί τα τελευταία χρόνια, στη θέση Άγιος Κωνσταντίνος, ξεκινούν χρονικά από την προϊστορική εποχή. Την προϊστορική χρήση του χώρου μαρτυρούν ορισμένα λίθινα εργαλεία, ενώ η επόμενη διαπιστωμένη κατοίκηση τοποθετείται χρονικά από τα ελληνιστικά χρόνια και μετά.

Χάρτης: