Καθηγητές Σχολικού Έτους 2013-2014

Βούζα Ζωή, ΠΕ01
Γκούμα Βαια, ΠΕ02
Καλκάνης Θωμάς, ΠΕ20
Κρομμύδα Δέσποινα, ΠΕ09
Ντούσιου Αλεξάνδρα, ΠΕ19
Τσαβδαρίδου Πολυξένη, ΠΕ07
Τσακστάρας Χρήστος, ΠΕ04.01
Τσιτσιπά Παναγιώτα, ΠΕ02
Φλόκας Αθανάσιος, ΠΕ03
Χατζηδακη Αρετή, ΠΕ06