Καθηγητές 2014-15

Καθηγητές 2014-15

 

ΦΛΟΚΑΣ                      ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ         ΠΕ03

ΖΙΑΚΟΣ                        ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ       ΠΕ09

ΤΣΑΚΣΤΑΡΑΣ               ΧΡΗΣΤΟΣ            ΠΕ04.01

ΝΤΟΥΣΙΟΥ                    ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ       ΠΕ19

ΓΚΟΥΜΑ                      ΒΑΙΑ                    ΠΕ02

ΚΩΣΤΑΡΕΛΛΟΥ           ΔΗΜΗΤΡΑ            ΠΕ02

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ        ΝΙΚΟΛΑΟΣ           ΠΕ11

ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ         ΒΑΣΙΛΙΚΗ             ΠΕ06

ΠΑΛΑΣΚΑΣ                  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ         ΠΕ04.01

ΒΟΥΖΑ                         ΖΩΗ                     ΠΕ01