Καθηγητές 1999-2000

Ράντος Κωνσταντίνος, ΠΕ11
Τζέκας Θωμάς, ΠΕ03
Στάθης Στέφανος, ΠΕ04
Κολόβα Ευαγγελία, ΠΕ01
Δελή Μαρία, ΠΕ02
Βουλγαρίδης Ευλάμπιος, ΠΕ01
Καναβός Χρήστος, ΠΕ12
Δάντσικα Αλεξάνδρα, ΠΕ02