Καθηγητές 1997-1998

Μπραζιώτη Ευδοξία, ΠΕ02
Βουλγαρίδης Ευλάμπιος, ΠΕ01
Τζέκας Θωμάς, ΠΕ03
Κωσταδήμα Παρασκευή, ΠΕ06
Κωτσαλής Αθανάσιος, ΠΕ11
Χύτας Κωνσταντίνος, ΠΕ04
Μιχαήλ Μαρία
Κωνσταντινίδης Περικλής, ΠΕ09