Καθηγητές 1996-1997

Πατουλιώτη Μαργαρίτα, ΠΕ02
Μπραζιώτη Ευδοξία, ΠΕ02
Βουλγαρίδης Ευλάμπιος, ΠΕ01
Τζέκας Θωμάς, ΠΕ03
Αντωνίου Δημήτρης, ΠΕ04
Τάρας Γεώργιος, ΠΕ09