Καθηγητές 1995-1996

Μπραζιώτη Ευδοξία, ΠΕ02
Πατουλιώτη Μαργαρίτα, ΠΕ02
Καπερώνης Δημήτρης, ΠΕ03
Αντωνίου Δημήτρης, ΠΕ04
Τζιούφας Σταμάτης, ΠΕ11
Βάλλα Παγώνα, ΠΕ04