Καθηγητές 1994-1995

Λιάμπας Στέφανος, ΠΕ04
Πατουλιώτη Μαργαρίτα, ΠΕ02
Αλμπάνης Ηρακλής, ΠΕ04
Κόκκαλη Ελένη, ΠΕ02
Καπερώνης Δημήτρης, ΠΕ03
Γαλάνη Βαρβάρα, ΠΕ02