Καθηγητές 1992-1993

Ψαρράς Αθανάσιος, ΠΕ04
Γκούτας Κωνσταντίνος, ΠΕ11
Τζίμας Πέτρος
Παπία Βασιλική, ΠΕ02
Ρώσσιου Βασιλική, ΠΕ02
Καραχάλιου Λουκία, ΠΕ06
Κατσιλιώτης Παρασκευάς, ΠΕ03
Κόκκαλη Ελένη, ΠΕ02