Καθηγητές 1991-1992

Ναβροζίδης Κυριάκος, ΠΕ03
Ψαρράς Αθανάσιος, ΠΕ04
Αργυροπούλου Αργυρή , ΠΕ02
Λίτσιου Αικατερίνη, ΠΕ02
Γκούτας Κωνσταντίνος, ΠΕ11
Νασιόπουλος Απόστολος, ΠΕ02
Κυράτση Καλλιόπη, ΠΕ06
Χασάκογλου Μαρία, ΠΕ02