Καθηγητές 1990-1991

Ναβροζίδης Κυριάκος, ΠΕ03
Μπανάσιου Ευαγγελία, ΠΕ02
Παγώνης Χρήστος, ΠΕ04
Παπαγεωργίου Στυλιανή
Καραχάλιου Λουκία, ΠΕ06
Μέμτζας Γεώργιος, ΠΕ11