Διευθυντής 2010-2011

Τζιούφας Βασίλειος, Γυμναστής ΠΕ11