Διευθυντής 2001-2002

Ναβροζίδης Κυριάκος, Μαθηματικός ΠΕ03