Διευθυντής 1996-1997

Γκούτας Κωνσταντίνος, Γυμναστής ΠΕ11