Διευθυντής 1991-1992

Τσακνάκης Αθανάσιος, Θεολόγος ΠΕ01