Διοικητικά

Διοικητικό Συμβούλιο Συλλόγου Γονέων-Κηδεμόνων 2012-2013

Πρόεδρος:Κυριαζίδου Σοφία.Τηλέφωνο επικοινωνίας:6974727894.
Γραμματέας:Κοντούλα Χριστοδούλα.Τηλέφωνο επικοινωνίας:6980654274.
Ταμίας:Χαραλαμπίδης Σταύρος.Τηλέφωνο επικοινωνίας:6945430827.
Μέλη:Τζιμοροπούλου Βούλα.Τηλέφωνο επικοινωνίας:6973685800.
         Τζελίνη Γιάννα.Τηλέφωνο επικοινωνίας:6948481739.