Αριστεία – Βραβεία σχολικού έτους 2015-2016

 

 

 

 

Τάξη     Επώνυμο                     Όνομα                   Πατρώνυμο            Αριστείο/ Βαθμός         Βραβείο

Α΄          ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ           ΜΑΡΙΑ                          ΓΕΩΡΓΙΟΣ                      ΟΧΙ    17,4               Ναι

Β΄......... ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ           ΙΩΑΝΝΗΣ                     ΓΕΩΡΓΙΟΣ                       ΝΑΙ    18.8    

Β΄......... ΚΟΝΤΟΥΛΑ              ΕΛΠΙΝΙΚΗ                   ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ                      ΝΑΙ    19.7             Ναι

Β΄......... ΜΥΡΤΣΙΩΤΗ              ΑΘΑΝΑΣΙΑ                  ΙΩΑΝΝΗΣ                        ΝΑΙ    18.6    

Β΄......... ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ  ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ                      ΚΟΣΜΑΣ                   ΝΑΙ     18.4   

Γ΄.......... ΛΑΛΛΟΣ                     ΙΩΑΝΝΗΣ                      ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ            ΝΑΙ     19,4          Ναι

Γ΄.......... ΜΠΑΛΑΦΑ                 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ                ΧΡΗΣΤΟΣ                       ΝΑΙ     19,4           Ναι