Βιολογία (Β Γενικού Λυκείου - Γενικής Παιδείας )

H διδασκαλία του μαθήματος της Βιολογίας Γενικής Παιδείας Β' Τάξης Λυκείου αποβλέπει αφενός στον εφοδιασμό του μαθητή με το απαραίτητο γνωστικό υπόβαθρο προκειμένου να μπορεί να κατανοεί τους μηχανισμούς λειτουργίας του κυττάρου και να ερμηνεύει φαινόμενα ή καταστάσεις της καθημερινής ζωής, και αφ' ετέρου στην εξοικίωση το μαθητή στη μέθοδο προσέγγισης της γνώσης.

http://digitalschool.minedu.gov.gr/courses/DSGL-B106/

Περιεχόμενο: 

Κατευθύνσεις: 

Τάξεις: 

Μαθήματα: