Βιολογία (Γ Γενικού Λυκείου - Θετικής Κατεύθυνσης)

Το βιβλίο θα βοηθήσει το μαθητή στην εξερεύνηση της σύγχρονης Βιολογίας για να γίνει ένας βιολογικά πληροφορημένος και ευαισθητοποιημένος για θέματα που σχετίζονται με τη Βιολογία πολίτης ανεξάρτητα από τη σταδιοδρομία που θα αποφασίσει να ακολουθήσει.

http://digitalschool.minedu.gov.gr/courses/DSGL-C112/

Περιεχόμενο: 

Κατευθύνσεις: 

Τάξεις: 

Μαθήματα: