Θέματα Νεοελληνικής Ιστορίας (Γ Γενικού Λυκείου - Θεωρητικής Κατεύθυνσης)

Τα μαθήματα Επιλογής ­και Κατεύθυνσης συμπληρώνουν το περιεχόμενο των βιβλίων Γενικής Παιδείας με θέματα που είτε θίγονται μερικώς σ' αυτά (π.χ. «Ο Ευρωπαϊκός Πολιτισμός και οι Ρίζες του», «Κοινωνική και Πολιτική Οργάνωση στην Αρχαία Ελλάδα») είτε απασχολούν συγκυριακά την κοινή γνώμη (π.χ. Εθνικά «Θέματα Ιστορίας»).

http://digitalschool.minedu.gov.gr/courses/DSGL-C102/

Περιεχόμενο: 

Κατευθύνσεις: 

Τάξεις: 

Μαθήματα: