Τεχνολογία και Ανάπτυξη (Γ Γενικού Λυκείου - Επιλογής)

Το βιβλίο αποσκοπεί στην πλατιά ενημέρωση του νέου ανθρώπου για το φυσικό, οικονομικό και παραγωγικό περιβάλλον, την κατανόηση των παραμέτρων της ανάπτυξης με δεδομένη τη λειτουργία της σε παγκόσμιο πλαίσιο, καθώς και της ιδιαίτερης συμβολής της τεχνολογίας στη διαδικασία της ανάπτυξης.

http://digitalschool.minedu.gov.gr/courses/DSGL-C113/

Περιεχόμενο: 

Τάξεις: