Τεχνικό Σχέδιο (Γ Γενικού Λυκείου - Επιλογής)

Το μάθημα του Τεχνικού Σχεδίου που επιλέξατε να παρακολουθήσετε, διδάσκεται στην Τεχνολογική Κατεύθυνση του Ενιαίου Λυκείου με επιδίωξη την ανάπτυξη της ικανότητας γραφικής επικοινωνίας και έκφρασής σας, κυρίως στο πεδίο των τεχνολογικών εφαρμογών.

http://digitalschool.minedu.gov.gr/courses/DSGL-C118/

Περιεχόμενο: 

Τάξεις: