Στοιχεία Γεωπονίας και Αγροτικής Ανάπτυξης (Γ Γενικού Λυκείου - Επιλογής)

Έχει επανειλημμένα διαπιστωθεί η ανάγκη να γνωρίσει ο μαθητής τις βασικές πηγές πρώτων υλών και υπηρεσιών για τρόφιμα, ίνες, προϊόντα ένδυσης και υπόδυσης, ενεργειακά υλικά, βιοτεχνολογικά προϊόντα, κηποτεχνικές εφαρμογές, κ.λπ., προκειμένου να αποκτήσει την αναλυτική και συνθετική αντίληψη για την προέλευση και χρήση τους.

http://digitalschool.minedu.gov.gr//courses/DSGL-C126/

Περιεχόμενο: 

Τάξεις: