Στατιστική (Γ Γενικού Λυκείου - Επιλογής)

Η Στατιστική προσπαθεί να ερμηνεύσει φαινόμενα του πραγματικού κόσμου που εμπεριέχουν μεταβλητότητα και αβεβαιότητα. Εφαρμόζει μεθόδους συλλογής, οργάνωσης και ανάλυσης αριθμητικών κατά βάση δεδομένων και χρησιμοποιείται σε όλους τους κλάδους της επιστήμης. Η σπουδαιότητα και η χρησιμότητά της αποδεικνύεται και από το γεγονός ότι διδάσκεται σ' όλες σχεδόν τις πανεπιστημιακές σχολές και όχι μόνο. Στο βιβλίο αυτό, που απευθύνεται στους μαθητές της Γ' τάξης του Ενιαίου Λυκείου όλων των κατευθύνσεων ως μάθημα επιλογής καταβλήθηκε κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να περιοριστεί η μαθηματική διαδικασία στα όρια της απολύτως αναγκαίας γνώσης για την επίλυση των στατιστικών προβλημάτων.

http://digitalschool.minedu.gov.gr/courses/DSGL-C125/

Περιεχόμενο: 

Τάξεις: