Πολυμέσα - Δίκτυα (Γ Γενικού Λυκείου - Επιλογής)

Το μάθημα έχει ως σκοπό να αποκτήσει ο μαθητής εμπειρία και δεξιότητες στη ­διαδικασία σχεδίασης, υλοποίησης και αξιολόγησης μιας απλής εφαρμογής πολυμέσων καθώς και βασικές γνώσεις και την απαραίτητη τεχνογνωσία σε θέματα θεμελίωσης των δικτύων υπολογιστών και των εφαρμογών τους σε κοινωνικές και παραγωγικές δραστηριότητες.

http://digitalschool.minedu.gov.gr/courses/DSGL-C104/

Περιεχόμενο: 

Τάξεις: