Νεότερη Ευρωπαϊκή Λογοτεχνία (Β Γενικού Λυκείου – Επιλογής)

Στο βιβλίο της Νεότερης Ευρωπαϊκής Λογοτεχνίας της Β΄ Λυκείου ανθολογούνται μια σειρά από ποιητικά και πεζογραφικά κείμενα τα οποία έχουν ως σκοπό να αναδείξουν την ποικιλία και τη δημιουργική επικοινωνία των λογοτεχνικών αναζητήσεων που αναπτύχθηκαν στο κέντρο και την περιφέρεια της νεότερης Ευρώπης.

http://digitalschool.minedu.gov.gr/courses/DSGL-B125/

Περιεχόμενο: 

Τάξεις: