Μαθηματικά και Στοιχεία Στατιστικής (Γ Γενικού Λυκείου - Γενικής Παιδείας)

Το βιβλίο αποτελείται από τρία κεφάλαια.­

http://digitalschool.minedu.gov.gr/courses/DSGL-C100/

Περιεχόμενο: 

Κατευθύνσεις: 

Μαθήματα: